Tuomarinkulman Puukerrostalo
Tuomarinkulman Puukerrostalo
Tuomarinkulman Puukerrostalo
Tuomarinkulman Puukerrostalo
Tuomarinkulman Puukerrostalo

Tuomarinkulman Puukerrostalo


  • Year: 2017
  • Scope: Senioriasuminen, puuarkkitehtuuri, CLT, täydennysrakentaminen
  • Size: 2800

Tuomarinkulman Puukerrostalo

Sijainti: Tuomarinkatu 2, Pori
Laajuus: 2 800 k-m2
Tilaaja: Svenska Kulturfonden i Björneborg / As Oy Tuomarinkulma
Status: Ehdotus- ja hankesuunnitelma 2015-16, toteutussuunnittelu 2017, rakentaminen 2017-18
Käyttötarkoitus: Senioriasuminen

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy
Vastuusuunnittelijat: Hilla Rudanko, Anssi Kankkunen, Valter Rutanen, Laura Suominen, Anni Manninen, Tuula Vitie

Tuomarinkulman asuinkortteli on Porin Kuukkarin alueelle toteutettava senioreille suunnattu asuin- ja palvelukortteli. Korttelin uudisrakennus on CLT-rakenteinen puukerrostalo. Puukerrostalo on sovitettu pientalovaltaisen puukaupunginosan mittakaavaan vaihtelemalla harjan kulmaa ja jakamalla talon massa neljään volyymiin. Korttelissa säilyy palvelurakennuksena vanha yksikerroksinen puutalo, jossa tarjotaan asumisen palveluja. Pihapiiriä täydennetään pihan ympärille rakennettavilla piharakennuksilla ja oleskelupaikoilla. Uudiskerrostalon kellarin sijoittuu pysäköintihalli. Kohteen tavoitteena on luoda ainutlaatuinen yhteisöllinen senioriasumisen puukortteli, jossa yhdistyvät vanha ja uusi puurakentaminen.