Rajatorpan koulu

Rajatorpan koulu


  • Year: 2020
  • Scope: Koulu Vantaalla, Contractor NCC
  • Size: 3587m2

Rajatorpan koulu

Rajatorpan koulu on uutta oppimiskäsitystä tukeva elämyksellinen uudisrakennus Vantaan Rajatorpan asuinalueen keskellä. Koulun suunnittelu käynnistyi allianssikilpailulla vuonna 2017, ja kilpailuvoiton pohjalta Vantaan kaupunki, NCC Suomi ja arkkitehtityöyhteenliittymä Rudanko+Kankkunen ja Arkkitehdit Frondelus+Keppo+Salmenperä muodostivat allianssin koulun toteuttamiseksi. Kevätlukukaudelle 2020 valmistunut uusi koulurakennus sisältää esiopetuksen ja 1.-6.-luokkien tilat. Koulun tontilla sijaitsevan suojellun Ilpolan museokoulun säilyttävä korjaus kuuluu myös hankkeeseen, ja museokoulussa sijaitsee vanhimpien oppilaiden oppimistiloja.

Ympäröivä pienimittakaavainen asuinalue ja ulkotilan liittäminen osaksi oppimisympäristöä ovat lähtökohtina koulun massoittelussa. Kaksikerroksinen koulurakennus sulkee saapujan syliinsä laajoilla katoksilla, jotka rytmittävät koko pääjulkisivua ja avautuvat tulevalle koulun pihalle. Uusi koulu on sovitettu tiukalle tontille siten, että samalta tontilta purettava koulurakennus on voinut toimia koko rakentamisen ajan. Oppimispiha toteutetaan purettavan koulun paikalle keväällä 2020, jolloin pääjulkisivu avautuu luontevasti kohti pihaa ja tarjoaa suojaa ulkona oppimiseen.

Suunnittelun lähtökohtana on, että tilat soveltuvat yhteisopettajuuteen ja erilaisten opetusryhmien muodostamiseen, jolloin opettajat voivat työskennellä yhdessä ja opettaa samanaikaisesti useaa eri luokkaa.

Koulun suunnittelussa on kuultu oppilaita ja opettajia eri näkökulmista. He ovat kertoneet toiveistaan, luonnostelleet tiloja ja kulkeneet tulevan koulun VR-ympäristössä. Taiteilija Maikki Rantala on toteuttanut joulukuussa 2019 aulan kaksikerroksiseen seinään muraalin, jota varten oppilaat ovat luonnostelleen hahmoja osallistavassa katutaideKOULU-projektissa rakennuksen suunnittelun aikana.

Rajatorpan koulu Rajatorpan koulu Rajatorpan koulu Rajatorpan koulu Rajatorpan koulu Rajatorpan koulu Rajatorpan koulu Rajatorpan koulu Rajatorpan koulu