Sara Hildénin taidemuseo

Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, Sara Hildénin säätiö ja Tampereen kaupunki järjestivät yleisen arkkitehtuurikilpailun Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen suunnittelusta syksyllä 2020. Ehdotuksemme uudeksi taidemuseoksi asettuu osaksi Finlaysonin alueen tiiliarkkitehtuuria. Rakennuksen teollisen pelkistetty muoto tuo teolliseen arkkitehtuuriin uuden ajallisen kerrostuman, joka kunnioittaa ympäristön mittakaavaa. Uuden museorakennuksen massa kasvaa kohti itää luoden vaikuttavan saapumisjulkisivun tehdasalueelle. Ehdotuksen arkkitehtuuri johdattaa kävijää keskittymään tilallisten mittasuhteiden muutoksiin. Näyttelytilat kasvavat hienovaraisesti mittasuhteiltaan siirryttäessä näyttelykierrossa ylöspäin. Näin syntyy hitaasti kasvava tilasarja, jossa kohotaan katutason vilkkasta ympäristöstä tila tilalta kohti rakennuksen laajinta ja korkeinta näyttelysalia.

Päiväkoti Nihti

Voitimme Helsingin kaupungin minikilpailun Päiväkoti Nihdin suunnittelusta vuonna 2021. Päiväkoti sijaitsee Kalasatamassa, joka on uusi kaupunginosa yhdessä Helsingin vanhoista satama-alueista. Konseptissamme suuri viherkatto mukautuu korttelin mittakaavaan ja puujulkisivu avautuu kohti leikkipihaa.

Hyytiälän metsäkampus

Helsingin yliopisto järjesti kilpailun Hyytiälän metsäaseman päärakennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vuonna 2020, ja voitimme sen yhdessä Siklatilojen kanssa. Metsäasemalla tehdään kenttätutkimusta ja tieteellistä yhteistyötä ympäri vuoden. Uusi päärakennus mukautuu vanhan sisäpihan mittakaavaan: se yhdistää viisi pienempää paviljonkia yhden katon alle. Oppimistiloista ja ravintolasta muodostuva suurin rakennusmassa näkyy jo paikalle saavuttaessa ja toivottaa tervetulleeksi vierailijat sekä avaa toiminnan ympäristöönsä. Asuinhuoneisiin saavutaan katetun terassin kautta, mikä muistuttaa keskellä metsää olevan mökin tunnelmasta. Uusi päärakennus tarjoaa mahdollisuuden seurata puuarkkitehtuurin ikääntymistä sen elinkaaren aikana.

Päiväkoti Vanhainen

Suunnitelmamme voitti Vanhaisen päiväkodin minikilpailun vuonna 2020. Pohjois-Helsingissä sijaitseva päiväkoti toimii kaupunginosan pääväylän, Soittajantien maamerkkinä. 224 lapsen oppimisympäristön lisäksi päiväkoti tarjoaa kaupunkilaisille puitteet kokoontumisille ja vapaa-ajan toiminnalle. Konseptissamme leikkisä kolmiharjainen katto viettää kohti sisäpihaa ja luo suojaisan terassialueen rakennuksen edustalle. Puuta on käytetty rakennuksen sisä- ja ulkopuolella. Projekti täyttää Joutsenmerkin kriteerit.

 

 

Sipoonlahden kampus

Voitimme Sipoonlahden koulun laajennuksen kutsukilpailun (2015-16) yhteistyössä Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperän kanssa. Hankkeen tarkoituksena on laajentaa olevaa koulurakennusta ja päiväkotia, muuttaa kampus tulevaisuuden oppimisympäristöksi sekä kehittää ympäröivää liikuntapuistoa. Kilpailutyö oli poikkeuksellisen laaja. Kehitimme kilpailussa pedagogisen asiantuntijamme kanssa koulun oppimisympäristöjä ja laadimme koululle tilaohjelman.

Työryhmämme aloitti kampusalueen suunnittelun keväällä 2016. Työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy on hankkeessa kokonaissuunnitteluvastuussa, muut suunnittelualat toimivat alikonsultteinamme.

Suunnittelijat: Anssi Kankkunen, Hilla Rudanko, Mikko Kilpeläinen, Valter Rutanen, Jaakko Keppo, Matti Sten, Jari Frondelius, Juha Salmenperä

Metsäkaltevatalo

Peltolan kampus

Hämeenkylän koulu

Koulu Vantaalla

(yhteistyössä AFKS Arkkitehtien kanssa)

Rajatorpan koulu

Rajatorpan koulu on uutta oppimiskäsitystä tukeva elämyksellinen uudisrakennus Vantaan Rajatorpan asuinalueen keskellä. Koulun suunnittelu käynnistyi allianssikilpailulla vuonna 2017, ja kilpailuvoiton pohjalta Vantaan kaupunki, NCC Suomi ja arkkitehtityöyhteenliittymä Rudanko+Kankkunen ja Arkkitehdit Frondelus+Keppo+Salmenperä muodostivat allianssin koulun toteuttamiseksi. Kevätlukukaudelle 2020 valmistunut uusi koulurakennus sisältää esiopetuksen ja 1.-6.-luokkien tilat. Koulun tontilla sijaitsevan suojellun Ilpolan museokoulun säilyttävä korjaus kuuluu myös hankkeeseen, ja museokoulussa sijaitsee vanhimpien oppilaiden oppimistiloja.

Ympäröivä pienimittakaavainen asuinalue ja ulkotilan liittäminen osaksi oppimisympäristöä ovat lähtökohtina koulun massoittelussa. Kaksikerroksinen koulurakennus sulkee saapujan syliinsä laajoilla katoksilla, jotka rytmittävät koko pääjulkisivua ja avautuvat tulevalle koulun pihalle. Uusi koulu on sovitettu tiukalle tontille siten, että samalta tontilta purettava koulurakennus on voinut toimia koko rakentamisen ajan. Oppimispiha toteutetaan purettavan koulun paikalle keväällä 2020, jolloin pääjulkisivu avautuu luontevasti kohti pihaa ja tarjoaa suojaa ulkona oppimiseen.

Suunnittelun lähtökohtana on, että tilat soveltuvat yhteisopettajuuteen ja erilaisten opetusryhmien muodostamiseen, jolloin opettajat voivat työskennellä yhdessä ja opettaa samanaikaisesti useaa eri luokkaa.

Koulun suunnittelussa on kuultu oppilaita ja opettajia eri näkökulmista. He ovat kertoneet toiveistaan, luonnostelleet tiloja ja kulkeneet tulevan koulun VR-ympäristössä. Taiteilija Maikki Rantala on toteuttanut joulukuussa 2019 aulan kaksikerroksiseen seinään muraalin, jota varten oppilaat ovat luonnostelleen hahmoja osallistavassa katutaideKOULU-projektissa rakennuksen suunnittelun aikana.

Trekoli Puukerrostalo

Sijainti: Tuomarinkatu 2, Pori
Laajuus: 2 800 k-m2
Tilaaja: Svenska Kulturfonden i Björneborg / As Oy Tuomarinkulma
Status: Ehdotus- ja hankesuunnitelma 2015-16, toteutussuunnittelu 2017, rakentaminen 2017-18
Käyttötarkoitus: Senioriasuminen

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy
Vastuusuunnittelijat: Hilla Rudanko, Anssi Kankkunen, Hanna Sunela, Valter Rutanen, Laura Suominen

Tuomarinkulman asuinkortteli on Porin Kuukkarin alueelle toteutettava senioreille suunnattu asuin- ja palvelukortteli. Korttelin uudisrakennus on CLT-rakenteinen puukerrostalo. Puukerrostalo on sovitettu pientalovaltaisen puukaupunginosan mittakaavaan vaihtelemalla harjan kulmaa ja jakamalla talon massa neljään volyymiin. Korttelissa säilyy palvelurakennuksena vanha yksikerroksinen puutalo, jossa tarjotaan asumisen palveluja. Pihapiiriä täydennetään pihan ympärille rakennettavilla piharakennuksilla ja oleskelupaikoilla. Uudiskerrostalon kellarin sijoittuu pysäköintihalli. Kohteen tavoitteena on luoda ainutlaatuinen yhteisöllinen senioriasumisen puukortteli, jossa yhdistyvät vanha ja uusi puurakentaminen.