Namika Areena

Namika Areena on Helsingin NMKY:n lippulaivakohde Helsingin Pakilassa Kehä I:n varrella. Paikka on kaupunkikuvallisesti tärkeä, ja hallin arkkitehtuurille on asetettu erityisen tarkat laatuvaatimukset. Umbrapatinoitu betonijulkisivu on suunnittelu muistuttamaan nahkaisen koripallon sävyä, ja urheilutilat avautuvat taloa halkovan keskikanjonin kautta ympäristöön.

Areenaan sisältyy kansainvälisen tason areenakenttä, jolla pelataan televisiotavia koripallopelejä. Areenakentän rinnalla on toinen monitoimikenttä sekä monipuoliset oheisharjoittelutilat. Namika Areenan tiloja vuokrataan myös alueen koulujen käyttöön arkisin, ja muiden lajien harrastustoimijat vuokraavat tiloja iltakäyttöön sekä tapahtumiin.

Areenan piha-alueilla on laajat katukoripallokentät sekä kaksi padel-kenttää. Tontin toisella laidalla on HPS:n kuplahalli, joka jakaa yhteiset pukuhuoneet Namika Areenassa. Urheilutoiminnot toimivat vuorottaiskäytössä tapahtumapysäköinnin kanssa. Pihan läpi kulkee liito-oravan siirtymäreitti, jota varten on suunniteltu erityinen levähdystolppa Helsingin ympäristöpalveluiden ohjauksessa. Pihan on suunnitellut Nomaji maisema-arkkitehdit.

Hyytiälän metsäasema

Helsingin yliopisto järjesti kilpailun Hyytiälän metsäaseman päärakennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vuonna 2020, ja voitimme sen yhdessä Siklatilojen kanssa. Metsäasemalla tehdään kenttätutkimusta ja tieteellistä yhteistyötä ympäri vuoden. Uusi päärakennus mukautuu vanhan sisäpihan mittakaavaan: se yhdistää neljä pienempää paviljonkia yhden katon alle. Oppimistiloista ja ravintolasta muodostuva suurin rakennusmassa näkyy jo paikalle saavuttaessa ja toivottaa tervetulleeksi vierailijat sekä avaa toiminnan ympäristöönsä. Asuinhuoneisiin saavutaan katetun terassin kautta, mikä muistuttaa keskellä metsää olevan mökin tunnelmasta. Uusi päärakennus tarjoaa mahdollisuuden seurata puuarkkitehtuurin ikääntymistä sen elinkaaren aikana.

Halkosuontie

Voitimme Pakilanpuiston koulujen allianssikilpailun yhteistyössä Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperän kanssa kesäkuussa 2018. Kilpailussa ratkaisimme Pakilan alueen koulujen, päiväkotien ja liikuntatoimintojen sijoittumisen Pakilanpuiston arvokkaassa luonto- ja kulttuuriympäristössä. Koulutoiminnot jaettiin ikäryhmittäin kahtia läheikkäisille opetustonteille “isojen taloksi” ja “pienten taloksi”. Koulujen välillä on turvallinen kulkureitti, ja opetuskäytössä hyödynnetään myös puiston toiselle laidalle suunnittelemamme Namika Areena -urheiluhallin tiloja.

Halkosuontien kokonaisuus on 3.–9.-luokkalaisille suunniteltu “isojen talo”. Se koostuu vanhasta Pakilan ala-asteen koulurakennuksesta, joka valittiin säilytettäväksi ja korjattavaksi, sekä laajennusosasta, joka jää selvästi vanhaa koulua matalammaksi. Halkosuontien uudisrakennus on ensimmäisiä Helsingin kaupungin itse rakennuttamia puurunkoisia kouluja. Uudisosan rungon muoto toistaa vanhan koulun harjakattoa, ja tämän tiiliarkkitehtuuri jatkuu myös puukoulun julkisivussa. Puurakenne on kuitenkin tuotu näyttävästi esille uudisrakennuksen sisätiloissa.

Perusopetuksen tilojen lisäksi Halkosuontiellä sijaitsee myös nuorisotyön uudet tilat, ja koulun tilat ovat monipuolisesti harrastuskäytössä iltaisin. Lisäksi Pakilanpuiston koulujen erityispiirteenä on Helsingin ensimmäiset vaikeasti vammaisille oppilaille tarkoitetut opetustilat. Pienemmät päiväkotilaiset sekä 1.-2.-luokkalaiset opiskelevat Elontien “pienten talossa”, joka toteutuu uudisrakennuksena 2022 alkaen.

Päiväkoti Soittaja

Suunnitelmamme voitti Vanhaisen päiväkodin minikilpailun vuonna 2020. Pohjois-Helsingissä sijaitseva päiväkoti toimii kaupunginosan pääväylän, Soittajantien maamerkkinä. 224 lapsen oppimisympäristön lisäksi päiväkoti tarjoaa kaupunkilaisille puitteet kokoontumisille ja vapaa-ajan toiminnalle. Konseptissamme leikkisä kolmiharjainen katto viettää kohti sisäpihaa ja luo suojaisan terassialueen rakennuksen edustalle. Puuta on käytetty rakennuksen sisä- ja ulkopuolella. Projekti täyttää Joutsenmerkin kriteerit.

 

Napsu

Napsu on Rovaniemellä sijaitseva monitoimitalo, joka yhdistää kolme alueella aiemmin sijainnutta peruskoulua. Allianssimallilla toteutettavassa projektissa suunnittelemme olemassaolevan Nivavaaran koulun korjauksen sekä siihen liittyvän uudisrakennuksen. Rakennustyöt on aloitettu kesällä 2023.

Perusopetuksen lisäksi rakennus ja sen lähiympäristö tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet, sillä Napsu on myös mm. nuorisotyön, kansalaisopiston, seurakunnan ja alueen yhdistysten käytössä. Tilat on suunniteltu siten, että kerhoja, tapahtumia ja kursseja voidaan järjestää jokaisena päivänä viikossa, kaikkina kellonaikoina.

Trekoli Puukerrostalo

Sijainti: Tuomarinkatu 2, Pori
Laajuus: 2 800 k-m2
Tilaaja: Svenska Kulturfonden i Björneborg / As Oy Tuomarinkulma
Status: Ehdotus- ja hankesuunnitelma 2015-16, toteutussuunnittelu 2017, rakentaminen 2017-18
Käyttötarkoitus: Senioriasuminen

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy
Vastuusuunnittelijat: Hilla Rudanko, Anssi Kankkunen, Hanna Sunela, Valter Rutanen, Laura Suominen

Tuomarinkulman asuinkortteli on Porin Kuukkarin alueelle toteutettava senioreille suunnattu asuin- ja palvelukortteli. Korttelin uudisrakennus on CLT-rakenteinen puukerrostalo. Puukerrostalo on sovitettu pientalovaltaisen puukaupunginosan mittakaavaan vaihtelemalla harjan kulmaa ja jakamalla talon massa neljään volyymiin. Korttelissa säilyy palvelurakennuksena vanha yksikerroksinen puutalo, jossa tarjotaan asumisen palveluja. Pihapiiriä täydennetään pihan ympärille rakennettavilla piharakennuksilla ja oleskelupaikoilla. Uudiskerrostalon kellarin sijoittuu pysäköintihalli. Kohteen tavoitteena on luoda ainutlaatuinen yhteisöllinen senioriasumisen puukortteli, jossa yhdistyvät vanha ja uusi puurakentaminen.

Rajatorpan koulu

Rajatorpan koulu on uutta oppimiskäsitystä tukeva elämyksellinen uudisrakennus Vantaan Rajatorpan asuinalueen keskellä. Koulun suunnittelu käynnistyi allianssikilpailulla vuonna 2017, ja kilpailuvoiton pohjalta Vantaan kaupunki, NCC Suomi ja arkkitehtityöyhteenliittymä Rudanko+Kankkunen ja Arkkitehdit Frondelus+Keppo+Salmenperä muodostivat allianssin koulun toteuttamiseksi. Kevätlukukaudelle 2020 valmistunut uusi koulurakennus sisältää esiopetuksen ja 1.-6.-luokkien tilat. Koulun tontilla sijaitsevan suojellun Ilpolan museokoulun säilyttävä korjaus kuuluu myös hankkeeseen, ja museokoulussa sijaitsee vanhimpien oppilaiden oppimistiloja.

Ympäröivä pienimittakaavainen asuinalue ja ulkotilan liittäminen osaksi oppimisympäristöä ovat lähtökohtina koulun massoittelussa. Kaksikerroksinen koulurakennus sulkee saapujan syliinsä laajoilla katoksilla, jotka rytmittävät koko pääjulkisivua ja avautuvat tulevalle koulun pihalle. Uusi koulu on sovitettu tiukalle tontille siten, että samalta tontilta purettava koulurakennus on voinut toimia koko rakentamisen ajan. Oppimispiha toteutetaan purettavan koulun paikalle keväällä 2020, jolloin pääjulkisivu avautuu luontevasti kohti pihaa ja tarjoaa suojaa ulkona oppimiseen.

Suunnittelun lähtökohtana on, että tilat soveltuvat yhteisopettajuuteen ja erilaisten opetusryhmien muodostamiseen, jolloin opettajat voivat työskennellä yhdessä ja opettaa samanaikaisesti useaa eri luokkaa.

Koulun suunnittelussa on kuultu oppilaita ja opettajia eri näkökulmista. He ovat kertoneet toiveistaan, luonnostelleet tiloja ja kulkeneet tulevan koulun VR-ympäristössä. Taiteilija Maikki Rantala on toteuttanut joulukuussa 2019 aulan kaksikerroksiseen seinään muraalin, jota varten oppilaat ovat luonnostelleen hahmoja osallistavassa katutaideKOULU-projektissa rakennuksen suunnittelun aikana.

Sipoonlahden kampus

Voitimme Sipoonlahden koulun laajennuksen kutsukilpailun (2015-16) yhteistyössä Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperän kanssa. Hankkeen tarkoituksena on laajentaa olevaa koulurakennusta ja päiväkotia, muuttaa kampus tulevaisuuden oppimisympäristöksi sekä kehittää ympäröivää liikuntapuistoa. Kilpailutyö oli poikkeuksellisen laaja. Kehitimme kilpailussa pedagogisen asiantuntijamme kanssa koulun oppimisympäristöjä ja laadimme koululle tilaohjelman.

Työryhmämme aloitti kampusalueen suunnittelun keväällä 2016. Työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy on hankkeessa kokonaissuunnitteluvastuussa, muut suunnittelualat toimivat alikonsultteinamme.

Suunnittelijat: Anssi Kankkunen, Hilla Rudanko, Mikko Kilpeläinen, Valter Rutanen, Jaakko Keppo, Matti Sten, Jari Frondelius, Juha Salmenperä

Sara Hildénin taidemuseo

Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, Sara Hildénin säätiö ja Tampereen kaupunki järjestivät yleisen arkkitehtuurikilpailun Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen suunnittelusta syksyllä 2020. Ehdotuksemme uudeksi taidemuseoksi asettuu osaksi Finlaysonin alueen tiiliarkkitehtuuria. Rakennuksen teollisen pelkistetty muoto tuo teolliseen arkkitehtuuriin uuden ajallisen kerrostuman, joka kunnioittaa ympäristön mittakaavaa. Uuden museorakennuksen massa kasvaa kohti itää luoden vaikuttavan saapumisjulkisivun tehdasalueelle. Ehdotuksen arkkitehtuuri johdattaa kävijää keskittymään tilallisten mittasuhteiden muutoksiin. Näyttelytilat kasvavat hienovaraisesti mittasuhteiltaan siirryttäessä näyttelykierrossa ylöspäin. Näin syntyy hitaasti kasvava tilasarja, jossa kohotaan katutason vilkkasta ympäristöstä tila tilalta kohti rakennuksen laajinta ja korkeinta näyttelysalia.

Päiväkoti Nihti

Voitimme Helsingin kaupungin minikilpailun Päiväkoti Nihdin suunnittelusta vuonna 2021. Päiväkoti sijaitsee Kalasatamassa, joka on uusi kaupunginosa yhdessä Helsingin vanhoista satama-alueista. Konseptissamme suuri viherkatto mukautuu korttelin mittakaavaan ja puujulkisivu avautuu kohti leikkipihaa.