Namika ArenaNamika Arena

Concrete Facade – Architecture prize, 1st prize