Kulosaaren Keskus

Kulosaaren Keskus


  • Year: 2017
  • Client: Kulosaaren ostoskeskus Oy

Kulosaaren Keskus

Sijainti: Svinhufvudintie 1, Helsinki
Laajuus: 9 000 k-m2
Tilaaja: Kulosaaren ostoskeskus Oy
Status: Kaavan viitesuunnittelu ja ehdotussuunnittelu 2014-16
Käyttö: Asuminen ja palvelut
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy
Vastuusuunnittelijat: Hilla Rudanko, Anssi Kankkunen, Tuomas Martinsaari, Laura Suominen, Laila Alawneh

Kulosaaren keskus on Kulosaaren ostoskeskuksen paikalle rakennettava uusi hybridikortteli, jossa yhdistyvät
asuminen ja kaupunginosan lähipalvelut. Kulosaaren ostoskeskus Oy halusi selvittää vanhan huonokuntoisen ostarikiinteistönsä muokkaamisen vaihtoehtoja. Tutkimme kortteliratkaisuja eri suunnittelualojen, investorien ja tilaajan kanssa yhteistyöskentelynä Firan Verstas-prosessissa 2o15. Ensimmäiset suunnitelmat säilyttivät osan vanhaa ostoskeskusta. Kaupunkisuunnittelulautakunta teki kesällä 2016 päätöksen vanhan ostoskeskuksen purkamisesta, minkä jälkeen suunnittelu jatkui uudiskorttelina.

Korttelia on suunniteltu alusta alkaen yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon kanssa. Asukasvuorovaikutus alkoi heti hankkeen alussa ajatusten ja ideoiden kartoituksella ja jatkui läpi kaavoituksen. Kohteen ehdotussuunnitelma valmistui tammikussa 2017 kaavan pohjaksi.

Kulosaaren Keskus Kulosaaren Keskus Kulosaaren Keskus